Ze świata

 Grudzień 2013 - styczeń - luty 2014

* W Japonii, rząd Shinzo Abe przyjął 10 letni program obrony narodowej, zgodnie z którym, japońskie Siły Samoobrony przemianowane będą na Armię Obrony Narodowej. Nowa armia Japonii dostanie prawo nie tylko do samoobrony, ale też do działań prewencyjnych i interwncyjnych, tworzenia bloków wojskowych z innymi państwami i kolektywnej obrony. Został też całkowicie zdjęty zakaz eksportu japońskiego uzbrojenia na światowe rynki.

* Na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa (31 stycznia – 2 lutego) przedstawiciele RFN (minister spraw zagranicznych, minister obrony, prezydent) wygłosili przemówienia, które większość europejskich mediów zinterpretowała jako zapowiedź nowego kursu i większego zaangażowania militarnego RFN w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa.

* Wykres amerykańskiego indeksu Dow Jones Industrial Average zadziwiająco przypomina ten z lat 1928-1929, tuż przed czarnym czwartkiem, który zapoczątkował erę Wielkiego Kryzysu - pisze "Business Insider".

* Najcięższy od wojny domowej kryzys w Bośni. Na uli­cach bo­śniac­kich miast pro­te­stuowały dzie­siąt­ki ty­się­cy ludzi, gma­chy pu­blicz­ne stanęły w pło­mie­niach. Bo­śnia­cy dość mają po­li­ty­ki rządu, ko­rup­cji i biedy. - To ude­rze­nie na­ro­du w pań­stwo­wą mafię - po­wie­dział mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Fah­ru­din Ra­don­cic.
Bo­śnia­cy za­żą­da­li "re­wo­lu­cji po­li­tycz­nej". Przy­wód­cy pro­te­stów wy­mie­rzo­nych prze­ciw­ko ka­ta­stro­fal­nej sy­tu­acji go­spo­dar­czej, wy­so­kiej ko­rup­cji i zu­bo­że­niu spo­łe­czeń­stwa, przed­sta­wi­li pię­cio­punk­to­wy ka­ta­log żądań. Między innymi wycofania się z prze­stęp­cze­j pry­wa­ty­zacji firm pań­stwo­wych i po­sta­wie­nia przed sądem sko­rum­po­wa­nych prze­stęp­ców go­spo­dar­czych.

* Wojska rosyjskie wtargnęły na teren Gruzji i zajęły 11 kilometrów jej terytorium. Moskwa twierdzi, że to "rozwiązanie tymczasowe" na czas olimpiady w Soczi.To już druga grabież terytorium Gruzji po zakończeniu wojny w 2008 roku. Marionetkowy rząd Gruzji, w którym Rosja ma ogromne wpływy,  nie podjął żadnych działań.

* Chiny chcą wkrótce rozpocząć budowę drugiego lotniskowca, oprócz tego, który został już przyjęty do służby ("Liaoning" - dawny "Varyag"). W sumie Chiny chcą posiadać 4 lotniskowcowe grupy uderzeniowe.

* Chiński przemysł lotniczy podobno pracuje nad dwoma nowymi samolotami myśliwskimi zbudowanymi w technice stealth J-23 i J-25.  Informacje o chińskich pracach nad nowymi samolotami przekazała izraelska agencja israeldefense.com. Według opublikowanych tam danych poza znajdującymi się już w trakcie badań samolotami J-20 i J-31 Chiny chcą zbudować nowe myśliwce J-23 i J-25, które pozwolą im uzyskać przewagę nad Amerykanami w rejonie Pacyfiku.  W przypadku myśliwca J-23 prawdopodobnie pracujące nad nim zakłady lotnicze Shenyang Aircraft Corporation wzięły sobie za wzór amerykański samolot F-22. Raptor.  Z kolei opracowywany przez korporację Chengdu Aircraft Corporation samolot J-25 (zaliczany według chińskiej klasyfikacji do samolotów IV generacji) został uznany za najbardziej podporządkowany technikom stealth myśliwiec na świecie i otrzymał nazwę "Ghost Bird".

* W dniu 9 stycznia Chińczycy testowali nowy hipersoniczny pocisk WU-14, który jest wystrzeliwany jako drugi stopień rakiety balistycznej. Zakłada się że dzięki nietypowemu profilowi lotu, bedzie miał większe szanse pokonać tarczę antyrakietową USA. Nad podobnymi pociskami pracuje Rosja.

* W chińskiej prasie pojawił się artykuł, który mówi, że Chiny przygotowują się do inwazji na drugą co do wielkości z Wysp Spratly. Zdaniem ekspertów, chińska marynarka wojenna przygotowała szczegółowy plan zajęcia wyspy w ten sposób, by walka nie rozprzestrzeniła się na Morzu Południowochińskim. Artykuł mówi , że atak nastąpi w 2014 roku. Niektórzy analitycy spekulują, że nowa polityka militarna Chin będzie polegać na zajmowaniu wszystkich wysp na Morzu Południowochińskim, jedna po drugiej, w nadziei na to, że żaden z tych aktów nie zmusi Stanów Zjednoczonych do odpowiedzi.

* USA postanowiły przerzucić w połowie stycznia do bazy Kadena (Okinawa, Japonia), grupę 12 samolotów F-22 Raptor wraz z 300 osobową obsługą w celu wywarcia presji na Chiny, raportował mil.news.sins.com.cn 16 stycznia. Generał Yin Zhuo w rozmowie z telewizją CCTV powiedział, że kampania ma na celu wywarcie presji na Chiny w sprawie sporu z Japonią o Wyspy Diaoyu.

* W drugiej połowie stycznia w chińskich mediach pojawiła się informacja że chińska armia zmobilizowała 100 tysięcy żołnierzy w okręgu wojskowym przy granicy z Rosją i Koreą Północną. Ma to podobno na celu przygotowanie do ewentualnej eskalacji pomiędzy Koreą Północną i Południową. Chińska państwowa telewizja CCTV twierdziła, że jest to "normalny manewr wojskowy", przeznaczony do szkolenia żołnierzy do walki w warunkach zimowych.

* Według mającej siedzibę w Kalifornii firmy CrowdStrike Rosyjski rząd szpiegował w internecie setki amerykańskich, europejskich i azjatyckich firm. wśród ofiar rosyjskiej kampanii szpiegowskiej w internecie są firmy energetyczne i technologiczne. Niektóre z nich straciły cenną własność intelektualną.  Agencji Reutera nie udało się uzyskać komentarza z rosyjskiego MSW. Firma CrowdStrike od dwóch lat śledzi działalność rosyjskiej grupy hakerów, którą nazwała "Energicznym Niedźwiedziem". Zdaniem CrowdStrike wskaźniki techniczne, a także analiza wybranych celów i wykradzionych danych wskazują na to, że kampanię zorganizował rosyjski rząd.

* Chiny postanowiły zmniejszyć liczbę okręgów wojskowych z 7 do 5. W każdym z nich zostanie utworzone połączone dowództwo operacyjne, koordynujące działania wojsk lądowych, lotnictwa oraz marynarki wojennej. Połączeniu ulegną okręgi przy granicy z Kazachstanem, Indiami, Birmą i Laosem, oraz z Rosją i Koreą Północną. Trzy okręgi położone naprzeciwko Tajwanu pozostaną niezmienione terytorialnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz