9 lut 2015

Jakie pododdziały rosyjskiej armii walczą w Donbasie?

Ukraińskie kryzysowe centrum współpracy z mediami, opublikowało infografikę przedstawiającą pododdziały jakich jednostek rosyjskich biorą udział w działaniach wojennych na wschodniej Ukrainie.

 Kliknij aby powiększyć.

Linia rozgraniczenia wojsk podana w/g stanu na 28 stycznia. Nazwy jednostek rosyjskich w kolejności od góry:

Siły specnazu GRU SzGen. Rosji:
-  2 brygada specnazu (Psków)
- 25 samodzielny pułk specnazu (Stawropol)
- 346 brygada specnazu (Kabardyno-Bałkaria)
- 24 brygada specnazu (Nowosybirsk)
- 10 brygada specnazu (Mołkino, Krasnodarski Kraj)
- 22 brygada specnazu (Aksaj, Obwód Rostowski)
- 100 brygada rozpoznawcza (Mozdok, Płn. Osetia)
- 16 brygada spnz (malczik jediet w Tambow)
- 3 brygada spnz  (Uljanowsk)

Siły Południowego Okręgu Wojskowego:
- 18 Brygada Zmechanizowana (Chankala, Czeczenia)
- 17 BZ (Szali, Czeczenia)
- 136 BZ (Botlich, Dagestan)
- 205 BZ kozacka (Budionnowsk, Stawropolski Kraj)
- 19 BZ (Władykaukaz, Płn. Osetia)
- pododdziały z 7 bazy wojskowej (okupowana Abchazja, Gruzja)
- 8 górska BZ (Majkop, Adygeja)
- zbiorczy(?) dywizjon ze składu 291 brygady artylerii (Troick, Inguszetia)
- zbiorcza kompania ze składu 78 brygady zabezpieczenia materiałowo-technicznego (Budionnowsk, Stawropolski Kraj)

 Siły Zachodniego OW:
- 9 BZ (Niżnyj Nowgorod)
- 6 Bpanc (Mulino, Obwód Niżnogorodzki)
- dywizjon z 275 pułku artylerii samobieżnej(?)
- 4BPanc (Naro-Fomińsk, Obwód Moskiewski - wątpliwa nazwa - jednostka została przeformowana w dywizję)
-  dywizjon artylerii rakietowej Uragan ze składu 288 brygady artylerii (Mulino, Obwód Niżnogorodzki)

Wojska Powietrzno-desantowe:
- 76 dywizja desantowo-szturmowa (Psków)
- 98 dywizja powietrzno-desantowa (Iwanowo)
- 45 brygada specnazu wojsk pow-des (Kubinka, Obwód Moskiewski - przeformowana z pułku w trakcie wojny z Ukrainą, po sukcesie w Kramatorsku)
- 247 pułk des-szturmowy 7 dywizji desantowo-szturmowej (Noworosyjsk)
137 i 51 pułki powietrzno-desantowe ze składu 106 dywizji desantowo-szturmowej (Tuła)

Siły Centralnego OW:
- 32 BZ (Sziłowo, Obw. Nowosybirski)
- 74 BZ (Jurga (Obw. Nowosybirski)
- 23 BZ (Samara)
- 21 BZ (Tockoje, Obw. Orenburski)
- 15 BZ (Samara)
7 BPanc (Czebarkuł, Obw. Czelabiński)

Marynarka Wojenna:
- 200 BZ Floty Północnej (Peczenga, Obw. Murmański)
- 810 brygada piechoty morskiej (Sewastopol, okupowany Krym / Temrjuk, Obw. Rostowski)
- 61 brygada piechoty morskiej Floty Północnej (Murmańsk).

Naniesione na mapę emblematy nie odpowiadają rzeczywistej dyslokacji pododdziałów na terenach okupowanych. Wcześniej, ukraińska rada bezpieczeństwa i obrony informowała, że w walkach na terenie wschodniej Ukrainy biorą udział żołnierze 21 pododdziałów sił zbrojnych Rosji. Przy czym sprecyzowano, że biorą udział w działaniach bojowych, ale nie jednocześnie tylko w różnym czasie.

W sumie z większych jednostek w wojnie bierze udział 22 brygady i dywizje ogólnowojskowe: 13 brygad zmechanizowanych w tym 1 górska, 2 brygady pancerne, 1 dywizja pancerna, 4 dywizje pow-des/des-szturmowe, 2 brygady piechoty morskiej, 2 brygady artylerii a także 9 brygad i 1 pułk specnazu, 1 brygada rozpoznawcza. Żeby tym wszystkim dowodzić po wejściu w całości na Ukrainę, trzeba przynajmniej 3 lub 4 dowództw szczebla armijnego. To oznacza że prawdopodobnie przy granicy czekają dodatkowe jednostki armijne - brygady artylerii, przeciwlotnicze, walki radioelektronicznej, chemiczne, saperów, zapewne też i kolejne ogólnowojskowe. Podawana liczba 50 tys. żołnierzy przy granicy która często się pojawia, jest zrozumiała a może być nawet zaniżona. Ta wyliczanka nie uwzględnia pododdziałów wojsk MSW Rosji. Pojawiły się niedawno informacje że służą one jako siły zaporowe przy zdobywaniu nowych terenów "Noworosji". Można domyślać się że służą także do ochrony tyłów przed ukraińską partyzantką w Donbasie o której pojawiły się informacje również niedawno.

Z wymienionych brygad, jak można przypuszczać, w walce biorą udział pododdziały wielkości do batalionu czy raczej batalionowej grupy bojowej. Reszta brygady przebywa na terytorium Rosji, przy granicy z Ukrainą. Dzięki temu, można rotować żołnierzy i sprzęt całymi pododdziałami jeśli zajdzie taka potrzeba a jednocześnie istnieje zgrupowanie które może szybko włączyć się do działań wojennych całością sił. Tworzy to presję na władze Ukrainy nie pozwalając (w zamyśle dowództwa rosyjskiego) włączyć się do działań większych sił armii ukraińskiej i w rezultacie przedłużając trwanie konfliktu przez dowolnie długi czas, wycieńczając Ukrainę aż zacznie ona kapitulować.


PS. Tu linki do spisu jednostek wraz ze znakami rozpoznawczymi umieczonymi na sprzęcie:
https://informnapalm.org/wp-content/uploads/2015/01/tactical-marking-updated-13.01.15.pdf (po ros.)
https://informnapalm.org/wp-content/uploads/2015/01/tactical-marking-ENGLISH-updated-13.01.15.pdf (po ang.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz