27 lis 2015

Serią z Polski


* Osobowe i genetyczne dane polskich policjantów, celników, pograniczników, BOR-owców i żołnierzy - w tym tych na misjach zagranicznych - trafiły do baz DKMS, niemieckiej firmy z Ulm, i są zawiadywane przez niemiecką rządową instytucję. Za zgodą, a nawet namową polskich przełożonych. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/506696,niemiecka-baza-polskich-zolnierzy-dane-wojskowych-w-bazie-dkms-w-niemczech.html

* Potrzebujemy wojskowej strefy Schengen w Europie, by umożliwić swobodę przepływu oddziałów potrzebnych do naszej wspólnej obrony – powiedział w Warszawie gen. Ben Hodges, dowódca sił USA w Europie.Jak mówi amerykański dowódca, obecnie na obszarze Unii Europejskiej „ łatwiej jest poruszać się uchodźcom niż konwojom naszych wojsk”. Z punktu widzenia obrony, przyspieszenie decyzji o przemieszczaniu wojsk w razie potrzeby, sprawiłoby, że Sojusz byłby w stanie podejmować wyprzedzające ruchy o charakterze prewencyjnym, a nie tylko reagować na posunięcia Rosji. Gen. Hodges wziął udział w wystąpieniu publicznym w warszawskim Centrum Finansowym.

* ABW wkroczyło do mieszkania mężczyzny, który pomógł ujawnić informacje o działalności Państwa Islamskiego. Do mieszkania 30-letniego Tomasza Łętowskiego na warszawskich Bielanach funkcjonariusze wkroczyli o 6. rano. Agenci zarekwirowali sprzęt elektroniczny – komputery i telefon komórkowy.

* W centrum Bytomia w jednym z garaży policjanci odkryli nielegalny arsenał broni - ponad dwieście pistoletów i karabinów, ich części składowe oraz amunicję.

* 21 granatników RPG w autobusie do Wrocławia. Wcześniej znaleziono dwa pistolety porzucone w koszu na śmieci na przejściu granicznym w Medyce. W Dorohusku trafiono na karabin, a pod koniec października na małym przejściu w Korczowej odkryto 21 granatników RPG-26, ukrytych w ukraińskim autokarze. To wszystko tylko przypadkowo ujawnione próby wwiezienia do Polski broni z Ukrainy.

* Z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej nowej kadencji. – Nie ma wątpliwości, że problemem zasadniczym jaki stoi przed polską armią i MON jest reorganizacja i ujednolicenie systemu dowodzenia armią – podkreślił Macierewicz. Minister zapowiedział między innymi zniesienie ograniczenia czasu trwania służby kontraktowej szeregowych do łącznie 12 lat, rozwinięcie jednostek OT na wschodzie kraju i zwiększenie liczebności armii czasu pokoju. Odniósł się także do negocjowanych kontraktów na śmigłowce wielozadaniowe i system obrony powietrznej Wisła sugerując że wymagają one ponownego przejrzenia.

* Jak wyjaśnił ppłk rez. Krzysztof Gaj, zatrudniony w biurze pełnomocnika d/s OT, obrona terytorialna kraju będzie opierała się na dwóch filarach. To komponent wzmacniający wojska operacyjne (na wzór Gwardii narodowej USA czy Armii Terytorialnej Wielkiej Brytanii) oraz komponent pozostający na miejscu, który służy temu, by „przestrzeń operacyjna nie była ogólnodostępna dla ewentualnych zgrupowań przeciwnika zamierzających wedrzeć się w głąb terytorium Rzeczypospolitej”. W czasie pokoju liczyłaby kilkanaście tysięcy żołnierzy, w czasie zagrożenia i wojny jej liczebność wzrastałaby radykalnie dzięki mobilizacji rezerwistów. W ciągu roku planuje się sformować 3 brygady OT na wschodzie kraju oraz wiele mniejszych pododdziałów.

* Minister Macierewicz uchylił decyzję swojego poprzednika, Tomasza Siemoniaka, powołującą Pełnomocnika MON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych. Tym samym funkcję pełnomocnika przestał pełnić gen. Bogusław Pacek, mianowany na to stanowisko w listopadzie 2014 roku. Macierewicz zwolnił też Packa z funkcji rektora AON. Pacek nadal pełni funkcję prezesa Federacji Organizacji Proobronnych.

* Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute opublikował raport nawołujący do zorganizowania "Obrony Powszechnej" - niezależnej od MON i Sił Zbrojnych, prywatnej armii przedsiębiorców, wyszkolonej i wyposażonej do działań partyzanckich. W ramach powołania Obrony Powszechnej, eksperci WEI rekomendują m.in. wprowadzenie powszechnego dostępu do broni typu wojskowego, która jednak nie byłaby przetrzymywana w domach żołnierzy OP, ale w zabezpieczonych magazynach w miejscach ich koncentracji. Broń pozostawałaby w ten sposób w rękach obywateli i byłaby przez nich używana poza kontrolą wojska, co zagwarantowałoby autonomiczność OP wobec regularnej armii. W raporcie przewidywane jest oparcie OP na polskich przedsiębiorstwach w zakresie bazy logistycznej i struktury organizacyjnej. Dodatkowym oparciem powinny być sprawdzone struktury lokalne – ochotnicze straże pożarne, kluby myśliwskie, samorządy, stowarzyszenia proobronne, parafie. Przedsiębiorstwa tworzą spójne grupy zawodowo-towarzyskie, które są z kolei naturalnym środowiskiem dla oddziałów OP. Jak twierdzi ZPP, podporządkowanie OP państwowym strukturom terytorialnym (powiatom, wojewodom) odbierałoby jej autonomiczność, ponadto zagrażałoby skuteczności działania OP w warunkach ewentualnego rozpadu państwa i jego organów administracyjnych.

* Trwają prace nad powołaniem nowej służby specjalnej, która zajmie się nasłuchem radioelektronicznym. Według doradcy prezydenta A. Dudy, prof. Zybertowicza odrębna specsłużba odpowiedzialna za wywiad elektroniczny i cyberbezpieczeństwo państwa powinna powstać za 2-3 lata.

* Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji J. Zieliński zapowiedział że obowiązek meldunkowy zostanie utrzymany. Brak tego obowiązku wprowadziłby wiele kłopotów, m.in. przy płaceniu podatków, w relacjach z wymiarem sprawiedliwości, czy w dziedzinie ochrony zdrowia. Zieliński zwrócił też uwagę, iż takiego podejścia wymaga obecna niepewna sytuacja bezpieczeństwa. Obowiązek meldunkowy jest potrzebny między innymi do aktualizacji bazy danych rezerwistów.

* Morale w wojsku upada. Prawie 20 procent szeregowych nie jest gotowych oddać życia za ojczyznę. Nie tylko nie chcą umierać za kraj. Na pytanie, czy obdarzają zaufaniem swoich bezpośrednich dowódców, niemal co trzeci odpowiedział, że nie albo nie miał zdania. Taki obraz polskiej armii wyłania się z raportu Wojskowego Biura Badań Społecznych pt. „Identyfikacja żołnierzy zawodowych z wojskiem. Morale i przywództwo wojskowe”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz