23 lip 2015

1 Armia Pancerna, już oficjalnie

Jak informowaliśmy wcześniej, w składzie Zachodniego Dowództwa Operacyjno-Strategicznego Rosji, została utworzona nowa, 1 Gwardyjska Armia Pancerna. Jak podała wczoraj agencja "Interfaks", nowa armia została włączona w skład sił zbrojnych Rosji. Rozmówca agencji poinformował że sztab armii został już sformowany. Nowej armii zostały podporządkowane: 4 Kantemirowska Gwardyjska Dywizja Pancerna, 2 Tamańska Gwardyjska Dywizja Zmechanizowana, 6 Samodzielna Brygada Pancerna, 27 Gwardyjska Sewastopolska Samodzielna Brygada Zmechanizowana. Obecnie trwa proces formowania "zestawu armijnego", czyli oddziałów rodzajów wojsk i służb szczebla armii.
Eksperci podkreślają, że utworzenie pierwszej armii pancernej, znacznie zwiększy możliwości uderzeniowe Rosji na zachodnim kierunku strategicznym. Sztab armii dyslokowany jest w podmoskiewskiej miejscowości Bakowka.

Nowa armia kontynuuje tradycje słynnej sowieckiej 1 Armii Pancernej Gwardii. Charakterystyczny jest szlak bojowy tej armii, odzwierciedla on poniekąd ambicje dzisiejszych władz Rosji. Po raz pierwszy 1 Armia Pancerna powstała w 1942 roku. Wzięła udział w walkach pod Stalingradem gdzie poniosła wielkie straty i została rozformowana. Po raz drugi została sformowana w 1943 roku. W składzie Frontu Woroneskiego walcząc między innymi pod Charkowem i Połtawą wzięła udział w największej w historii bitwie pancernej na Łuku Kurskim. Następnie w składzie Frontu Ukraińskiego brała udział w wyzwalaniu prawobrzeżnej Ukrainy i w operacji lwowsko-sandomierskiej. Pod koniec 1944 roku weszła w skład 1 Frontu Białoruskiego w składzie którego uczestniczyła w operacjach: warszawsko-poznańskiej, pomorskiej i berlińskiej. W czasie operacji warszawsko-poznańskiej w ciągu 18 dni przeszła w boju około 600 km przełamując niemieckie linie obronne i forsując z marszu trzy rzeki: Pilicę, Wartę, Odrę. W 1945 roku uczestniczyła w Operacji Berlińskiej. Po wojnie znajdowała się w składzie Zachodniej Grupy Wojsk sowieckich w Niemczech ze sztabem w Dreźnie. Po wycofaniu wojsk z Niemiec, sztab armii, do jej rozformowania w 1998 roku, znajdował się w Smoleńsku.

Rosyjskie czynniki oficjalne podkreślają, że sformowanie 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej było konieczne po tym jak dowództwo 20 Armii zostało przeniesione do Woroneża, w pobliże granicy z Ukrainą. Tak więc obecnie Zachodniemu Dowództwu Operacyjno-Strategicznemu podlegają 3 armie: 6 Armia z dowództwem w Petersburgu, 20 Armia z dowództwem w Woroneżu i 1 Armia Pancerna z dowództwem niedaleko Moskwy. Oprócz nich, w europejskiej części Rosji znajdują się jeszcze 3 inne armie ogólnowojskowe, podległe Południowemu (2) i Centralnemu okręgom wojskowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz