23 gru 2013

Serią ze wschodu

*  W 2014 roku siły zbrojne Rosji muszą otrzymać ponad 40 najbardziej zaawansowanych międzykontynentalnych rakiet balistycznych, ponad 210 samolotów i śmigłowców, ponad 250 pojazdów pancernych - mówił Władimir Putnin 10 grudnia podczas rozszerzonego posiedzenia kolegium rosyjskiego ministerstwa obrony.  Do 2020 roku zaplanowano modernizację techniczną rosyjskich sił zbrojnych która będzie kosztować ponad 650 miliardów dolarów.

*  W 2013 roku rosyjskie siły zbrojne otrzymały: 56 nowych samolotów, 122 śmigłowce, 260 czołgów, 112 bojowych wozów piechoty, 279 transporterów opancerzonych, sześć okrętów i kutrów, okręt podwodny, 24 zestawy przeciwlotnicze Pancyr-S1, dwa pułkowe systemy przeciwlotnicze S-400 Triumf. Na koniec roku 2014 poziom nowoczesnego uzbrojenia w całej armii sięgnąć ma 30%. Według ministra Szojgu w końcu 2013 roku poziom nowoczesności techniki wojskowej wynosił w wojskach powietrzno-kosmicznych - 62%, w strategicznych wojskach rakietowych - 45%, w siłach powietrznych - 42%, w wojskach lądowych - 21%.

*  Formowania, przeformowania w rosyjskich siłach zbrojnych:  W strefie wysp na Sachalińskim kierunku operacyjnym, w celu centralizacji zarządzania wojskami, formuje się 68 Korpus Armijny. 4 Samodzielna Pancerna i 5 Samodzielna Zmotoryzowana brygady zostały przeformowane w 4 Pancerną i 2 Zmotoryzowaną dywizje. Na strukturę dywizyjną przeszła 201 Baza Wojskowa Rosji w Tadżykistanie. Kończy się formownie 20 Brygady Obrony Powietrzno-Kosmicznej oraz 40 Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej w Pietropawłowsku Kamczackim, 15 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w mieście Ostrow w Obrowdzie Pskowskim,  a także batalionów rozpoznawczych w 98 Dywizji Powietrzno-desantowej i w 31 Samodzielnej Brygadzie Desantowo-szturmowej. W składzie 6 i 58 armii (ZOW) formuje się 31 i 30 pułki inzynieryjno-saperskie. Również we Wschodnim Okręgu Wojskowym zostaną sformowane 2 pułki inzynieryjno-saperskie.

*  W armii rosyjskiej w 2013 roku trwała postserdiukowska instytucjonalna kontrrwolucja. Nowy minister obrony stara się przywrócić bizantyjską wielkość armii rosyjskiej przez dodawanie nowych szczebli dowodzenia, reaktywację korpusu chorążych, czy takie symboliczne gesty jak przywrócenie naramienników w mundurach polowych. Skorygowano nowy system bazowania wojsk do 2017 roku. Ma być on ściśle związany z zadaniami bojowymi wojsk. W grudniu 2012 roku, po dymisji Serdiukowa, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby garnizonów i samodzielnych baz wojskowych do 533. Wiele oddziałów i związków taktycznych wróciło do dawnych miejsc stałej dyslokacji.

*  W najbliższym czasie całe rosyjskie siły powietrzne powrócą do struktury pułk-dywizja, gdzie na jednym lotnisku będzie stacjonował zasadniczo jeden pułk lotnictwa. Cztery bazy lotnicze zostały przeformowane w 1, 105 i 303 mieszane dywizje lotnicze oraz 12 Dywizję Lotnictwa Transportowego. 1 Gwardyjska Mieszana Dywizja Lotnicza Południowego Okręgu Wojskowego ma w swym składzie 6 pułków lotniczych. Łącznie mają funkcjonować 134 lotniska wojskowe, w tym 55 na których będzie więcej niż jeden oddział lotniczy.

*  Dla podwyższenia zdolności operacyjnych przewiwduje się używanie wojsk powietrzno-desantowych jako sił szybkiego reagowania. Możliwości wojsk powietrzno-desantowych zwiększono przez wzmocnienie ich składu o 11, 56 i 83 brygady desantowo-szturmowe wojsk lądowych.

*  Do 2018 roku wszystkie dywizje wojsk powietrzno-desantowych z dwupułkowej, przejdą na strukturę trzypułkową. 32 Brygada Desantowo-Szturmowa w Ulianowsku składa się w całości z żołnierzy kontraktowych. Każda dywizja pow-desantowa posiada obecnie pułk rakiet przeciwlotniczych, jeden batalion ukompletowany w całości żołnierzami kontraktowymi. Według planu do końca 2013 roku w pełni ukompletowane żołnierzami kontraktowymi miały stać się 27 batalionów wojsk pow-desantowych, jeden pułk, 14 oddziałów specnazu i 7 batalionów piechoty morskiej. Pozostałe 23 oddziały specnazu i 17 batalionów piechoty morskiej na zawodostwo przejść miały w 2014 roku.

*  Rozważano też koncepcję utworzenie nowego rodzaju wojsk - Sił Szybkiego Reagowania (ros. skrót СБР). Miały mu oprócz wojsk powietrzno-desantowych, operacyjnie podlegać związki taktyczne piechoty morskiej, brygada zmotoryzowana, brygada "sił pokojowych" i dwie brygady górskie dyslokowane na północnym Kaukazie. D-ca wojsk pow-des, gen. Szamanow chciał żeby podlegały mu również siły operacji specjalnych (obecnie podległe GRU). W/g Szamanowa, pułk sił specjalnych w Kubince, zostanie zwiększony do brygady. Również pułk łączności wojsk pow-des w Miedwiedich Ozierach miał stać się brygadą dowodzenia. Wszystko to w celu aby Siły Szybkiego Reagowania uzyskały prawa piątego strategicznego dowództwa na równi z okręgami wojskowymi a Szamanow kolejne gwiazdki na epoletach.

*  W celu zapewnienia właściwego rozwijania formowanych na czas wojny związków i oddziałów, w każdym okręgu wojskowym tworzy się dowództwa rezerwy. W ich podporządkowanie wejdą wszystkie dyskokowane na terytorium okręgu wojskowego bazy przechowywania i remontu uzbrojenia i techniki wojskowej. Oznacza to uwolnienie dowództw rozwiniętych armii od tego zadania, a tym samym zwiekszenie ich gotowości bojowej.

*  Dalszy rozwój sił zbrojnych Rosji planuje się zgodnie z decyzją ministra obrony podzielić na 2 etapy: pierwszy - w latach 2013-2015, drugi w latach 2016-2020. W 1 etapie niezbędne będzie ukompletowanie sił zbrojnych w stanach osobowych do 95-100%. Doprowadzenie udziału nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia do 30%, sprawność całego uzbrojenia do 80-85%. Przeprowadzić w latach 2013-2015 eksperyment funkcjonowania nowego systemu przygotowania i gromadzenia mobilizacyjnych rezerw osobowych. Do 2016 roku stworzyć nowy system obrony terytorialnej Federacji Rosyjskiej. W 2 etapie planuje się doprowadzić liczbę żołnierzy kontraktowych do 425 tys, w 2017 roku zakończyć formowanie systemu obrony powietrzno-kosmicznej, poziom wyposażenia sił zbrojnych w nowoczesne uzbrojenie doprowadzić do 70%.

*  Najpóźniej do roku 2020 Rosja wprowadzi do użytku potężne pociski międzykontynentalne Sarmat - podaje agencja RIA Novosti. To część planu modernizacji rosyjskich sił zbrojnych, który jest wyceniany na 700 mld dolarów.  Zastąpią one pociski R-36M2 Wojewoda (według klasyfikacji NATO: SS-18 Satan).

*  Do połowy 2014 roku rosyjski Moskiewski Instytut Techniki Cieplnej opracuje koncepcję kolejowego kompleksu uzbrojonego w pociski balistyczne Buława.

*  W Rosji rozpoczęto prace nad nowym ultraszybkim śmigłowcem bojowym 5 generacji. Planuje się, że prototyp może wystartować w ciągu najbliższych trzech lat. Nowy śmigłowiec będzie zbudowany na bazie śmigłowca uderzeniowego Mi-28 i będzie nazwany Mi-28NM. Głównym wyróżnikiem nowego śmigłowca ma być śmigło pchające i konstrukcja kadłuba dostosowana do dużych prędkości lotu.

*  W rezulacie zmian w systemie remontowania i obsługiwania, współczynnik sprawności uzbrojenia i techniki wojskowej sił zbrojnych Rosji znacząco się zwiększył i wynosi: w wojskach lądowych - 85%, w siłach powietrznych - 56%, w marynarce wojennej - 64%, w strategicznych wojskach rakietowych i wojskach obrony powietrzno-kosmicznej - praktycznie 100%, w wojskach powietrzno-desantowych - 94%. W 2014 roku będzie wymagane podwyższenie współczynnika sprawności uzbrojenia i techniki wojskowej: w wojskach lądowych - do 90%, w siłach powietrznych - do 75%, w marynarce wojennej - do 70%.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz