27 lut 2013

Dynamika sytuacji geopolitycznej

 Aktualizacja: 28. 02. 2013

Po ujawnieniu decyzji S. Szojgu o formowaniu nowych dywizji, odbyło się posiedzenie kolegium Ministerstwa Obrony Rosji z udziałem prezydenta Putina. Przewodnicząc obradom kolegium, Putin skrytykował, jak to nazwał, "innowacje" nowego ministra obrony Siergieja Szojgu i powiedział że niedopuszczalne są niekończące się rewizje poprzednich decyzji w sprawie reformy armii. "Nie można postępować zbyt szablonowo, jednak i niekończących się rewizji poprzednich decyzji nie powinno być,  zwłaszcza że teraz dochodzimy do tego etapu, kiedy potrzebny jest tylko cienki szlif wszystkich mechanizmów machiny wojennej" - powiedział prezydent.

"Ponadto, każda innowacja musi być sprawdzona w praktyce i zakorzenić się w wojsku. Tylko opierając się o własne tradycje, ciągłość rodzimych doświadczeń rozwoju wojskowości, na profesjonalistach oddanych armii, możemy osiągnąć nasze cele" - powiedział Putin. Według niego, Rosja musi stworzyć nowoczesne, mobilne, dobrze wyposażone siły zbrojne przygotowane do szybkiego i odpowiedniego reagowania na wszelkie potencjalne zagrożenia, zdolne zabezpieczyć pokój, chronić kraj, obywateli i sojuszników.
Putin powiedział, że udział "broni nowych generacji" w Rosji w 2015 roku wyniesie 30% a w 2020 - do 70-100%.

Według rosyjskiego prezydenta, rosyjska armia w związku z wymogami sytuacji geopolitycznej powinna osiągnąć zasadniczo nowy poziom możliwości w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.
"Dynamika sytuacji geopolitycznej wymaga od nas zestrojonych i szybkich działań. Rosyjskie siły zbrojne powinny osiągnąć fundamentalnie nowy poziom zdolności już w ciągu najbliższych trzech-czterech-pięciu lat." - Powiedział Putin.

Powiedział też że w najbliższym czasie należy w pełni dokończyć tworzenie kompleksowego systemu planowania strategicznego w sferze wojskowej. Sztab Generalny w 2013 powinien określić ideologię organizacji obrony kraju w perspektywie lat 2016-2020, a w ciągu najbliższych dwóch lat, plan powinien być opracowany we wszystkich szczegółach.

Odniósł się również do systemu szkolenia wojsk. "Program szkolenia bojowego powinien być bardziej realistyczny, nie jak dziś, kiedy o przyszłym alarmie wiedzą na pół roku z góry nawet szeregowi, ale maksymalnie zbliżony do rzeczywistych warunków, warunków nowoczesnej wojny, nowoczesnych metod prowadzenia walki zbrojnej.

Właśnie w takiej linii rozumowania powinny być prowadzone strategiczne ćwiczenia "Zapad-2013". Trzeba przetestować "w polu" nowe rodzaje uzbrojenia, sprawdzić pracę systemu dowodzenia i koordynacji działań oddziałów i związków taktycznych, co jest szczególnie ważne, pamiętając nasze problemy w zakresie łączności."

Siergiej Szojgu, pomimo oświadczenia Putina, skrytykował niektóre reformy byłego ministra obrony. Uznał za błędną decyzję poprzedniego kierownictwa zmniejszenia liczby koszar wojskowych. We wrześniu 2012 roku były minister powiedział, że z 7500 koszar wojskowych pozostanie tylko 192. Według Szojgu, po 2017 roku w Rosji powinno pozostać 495 koszar, a do tego czasu będzie funkcjonować 533 koszar wojskowych.

 Szojgu wspomniał że trwają intensywne prace na rzecz zwiększenia liczby żołnierzy kontraktowych i nad wydłużeniem okresu kontraktu do 5 lat we wszystkich kategoriach żołnierzy pełniących tę służbę.

Mówiąc o głównych zadaniach nowego kierownictwa Ministerstwa Obrony i kraju, Putin wskazał na potrzebę większej integracji międzynarodowej przy uwzględnieniu prognozowanych zagrożeń geopolitycznych. Według niego, na świecie mnożą się i rozszerzają obszary niestabilności, nie ustają konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej, istnieje niebezpieczeństwo "eksportu" radykalizmu i chaosu do sąsiadujących z Rosją regionów.

"W praktyce, uruchomiono drugą fazę globalnego systemu obrony antyrakietowej USA. Testowane są możliwość dalszego rozszerzenia NATO na wschód. Istnieje niebezpieczeństwo militaryzacji w Arktyce (sic!). Wszystkie te wyzwania, mają bezpośredni wpływ na interesy narodowe Rosji i tym samym określają kierunek naszych priorytetów"- powiedział Putin. Wśród tych priorytetów wymienił rozwój integracji w Eurazji, wzmocnienia Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej i przejścia do utworzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Podkreślił też potrzebę pogłębienia partnerstwa w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy i BRICS, rozwój mechanizmów "zbiorowego sojuszniczego reagowania" na potencjalne wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego, w tym wzmocnienie elementu wojskowego OUBZ. Szef państwa rosyjskiego uznał że "Rosja musi zakończyć tworzenie pełnowartościowych ugrupowań wojskowych na wszystkich strategicznych kierunkach. "Wszystkie jednostki i powinny być utrzymywane wyłącznie w kategorii stałej gotowości. Także w latach 2013-2014 ukompletowanie Sił Zbrojnych szeregowymi i podoficerami należy doprowadzić do 100%"- powiedział Putin.

Nawet biorąc poprawkę na kremlowską specyficzną nowomowę, wyraźnie widać że coś musi być na rzeczy. Rosja przewiduje w ciągu najbliższych 3-5 lat jakieś wydarzenie, lub ciąg wydarzeń, które będą wymagały armii w możliwie największym stopniu przygotowanej do sprostania im. Przekonamy się wkrótce.

S. Szojgu uznawany jest za potencjalnego następcę Putina który niedomaga na zdrowiu od jakiegoś czasu. W ubiegłym roku, kiedy spadł z motolotni w trakcie "lekcji latania" jaką dawał młodym gęsiom w obecności nadwornych telewizji, nie pojawiał się przez jakiś czas publicznie. Mówiono że ma uszkodzony kręgosłup. Jego pozycja słabnie razem z coraz słabszą pozycją Gazpromu. Obecną połajankę w sprawie nadmiernej "innowacyjności" Szojgu należy odbierać więc jako pokazowe zaznaczenie "kto tu rządzi" a tak naprawdę Putin chce go wylansować jako "niezależnego" ewentualnego następcę w "dynamicznie zmieniającej się sytuacji".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz