26 lut 2013

Wracają dywizje, Rosja szykuje się do wojny?

 Jak podała agencja RIA-Nowosti, po kilku latach funkcjonowania struktury trzyszczeblowej okręg (grupa armii) - armia - brygada, Rosja wraca do starej struktury czteroszczeblowej: okręg (grupa armii) - armia - dywizja - pułk. Na pierwszy ogień poszły 4 Kantemirowska Brygada Pancerna z Naro-Fomińska i 5 Tamańska Brygada Zmotoryzowana z Alabino, obydwie stacjonujące w pobliżu Moskwy. Odpowiedni dokument był podpisany w w ubiegłym tygodniu. Obydwie brygady mają się stać dywizjami do Dnia Zwycięstwa który w Rosji jest obchodzony 9 maja. Oznacza to że przeformowanie ich zajmie niecałe 3 miesiące, albo 11 i pół tygodnia (81 dni).

Dywizje posiadają większe możliwości czasowe i przestrzenne prowadzenia walki w porównaniu do brygad. Brygady są jednak bardziej mobilne od dywizji.
5 Tamańska Dywizja Zmotoryzowana przed reformą Sierdiukowa, który zniósł szczebel dywizji,  podlegała bezpośrednio dowódcy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Po reformie Sierdiukowa strukturę dywizyjną zachowano jedynie w wojskach powietrzno-desantowych i w kilku dywizjach fortecznych na Kurylach. Jak podaje anonimowe źródło z rosyjskiego ministerstwa obrony, w chwili obecnej bada się możliwości przeformowania na strukturę dywizyjną szeregu innych brygad zmotoryzowanych wojsk lądowych. Przejście na nowe struktury będzie stopniowe, należy szczegółowo opracować dywizyjną strukturę tych brygad  i kwestie związane z ich wyposażeniem w nowe uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Planowana dyslokacja armii rosyjskich na początku reformy(patrz uwaga na końcu tekstu opisująca zmiany).

Obecnie Rosja posiada 11 armii ogólnowojskowych dyslokowanych w 4 okręgach wojskowych: Zachodnim (3 armie, plus Flota Bałtycka i Północna), Południowym (2 armie plus floty Czarnomorska i Kaspijska), Centralnym (2 armie) i  Wschodnim (4 armie plus jeden korpus i Flota Oceanu Spokojnego). Każdemu okręgowi-dowództwu operacyjno-strategicznemu, oprócz wojsk lądowych, podlegają też wojska powietrzno-kosmiczne i kolejowe.

Dyslokacja brygad w 2011 roku.

Każdej z 11 armii podlega od 4 do 6 brygad  pancernych i zmotoryzowanych oraz brygady rodzajów wojsk. Łącznie podlega im 56 brygad zmotoryzowanych i pancernych oraz kilka brygad desantowo-szturmowych, górskich i rozpoznawczych. Docelowo każda armia miała posiadać oprócz brygad ogólnowojskowych, brygadę rozpoznawczą, śmigłowców, kilka brygad artylerii, walki elektronicznej, rakiet operacyjno-taktycznych i przeciwlotniczych.

Powrót do dywizji oznacza że ogólna liczba jednostek szczebla brygada/pułk wzrośnie prawdopodobnie trzykrotnie. Możliwe że Rosja w krótkim czasie będzie znów posiadać 33 dywizje (po 3 na każdą armię) i kilkadziesiąt samodzielnych brygad (po 1-2 na armię). Oznacza to również że wzrosną potrzeby jeśli chodzi o zakupy nowego sprzętu lub będzie się przedłużać użytkowanie dotychczasowego uzbrojenia obok nowego. Nie powinno być z tym większych problemów jako że plany modernizacji armii zakładały ze około 2020 roku prawie 100% uzbrojenia i sprzętu wojskowego będzie nowoczesnego. Jeśli ten wskaźnik wyniesie 50% przy remontach obecnie posiadanego, to i tak będzie to duży skok w nowoczesność dla armii rosyjskiej. Możliwe też że zakupy nowego sprzętu zostaną zwiększone. Obecnie Rosja wydaje na zbrojenia 3,8% PKB.

Wydaje się że decyzja o formowaniu nowych dywizji nie jest przypadkowa. Rosja już kilka lat temu przy okazji zatwierdzenia nowej doktryny strategicznej dała do zrozumienia że w jej ocenie okres odprężenia w stosunkach międzynarodowych ma się ku końcowi. Od dłuższego czasu rosła też agresywna postawa Kremla w stosunku do Zachodu a szczególnie USA. Jednocześnie Rosja coraz bardziej wpada w ramiona Pekinu. Odbywały się wspólne manewry wojskowe w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy a ostatnio Chiny mają stać się głównym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej. Według wspomnianej strategii Rosji, to właśnie blok NATO wymieniany jest jako potencjalny przeciwnik Rosji.

Czy Rosja szykuje się do wojny z Zachodem? Jeżeli, to tylko pod skrzydłami Chin, sama może jedynie myśleć o skorzystaniu z okazji, kiedy USA będą zajęte wojną w innym rejonie globu.

Trzeba też pamiętać o ważnej zmianie jaka czeka ten kraj w najbliższych latach. Spadek cen gazu ziemnego pod wpływem rewolucji łupkowej głównie w USA (a wkrótce to samo będzie dotyczyło ropy łupkowej) powoduje że Rosja traci dotychczasową pozycję energetycznego mocarstwa i monopolisty w stosunkach z sąsiadami. Jak mówił prezydent Putin, rozpad Związku Sowieckiego był największą katastrofą XX wieku. Tymczasem jeżeli gaz przestanie być instrumentem rosyjskiej polityki szantażu i nacisków, trzeba wrócić do bardziej konwencjonalnych rozwiązań i pospieszyć się jeśli celem ma być nadal przywrócenie imperium. Czy oznacza to że Rosja już zdecydowała i postawiła na Chiny jako swojego sojusznika w tym dziele? Jeżeli tak, to jest to naiwna i krótkowzroczna polityka. W interesie Chin nie leży bowiem silna Rosja, tylko Rosja skłócona z Zachodem.


 Uwaga: Zamieszczona grafika pokazująca dyslokację związków operacyjnych pochodzi z wczesnego okresu reformy rosyjskich wojsk lądowych. Obecnie dyslokacja armii (na grafice oznaczonych jako korpusy) jest nieco inna. 67 Armia ostatecznie zmaterializowała się nie na Kaukazie, a na Sachalinie jako 68 Korpus. W 2015 roku rosyjskie dowództwo sformowało nową armię w Europie - 1 Armię Pancerną Gwardii. Jej dowództwo znajduje się w rejonie Moskwy w miejscu dotychczasowej dyslokacji dowództwa 20 Armii Ogólnowojskowej. Natomiast 20 Armia Ogólnowojskowa została przeniesiona nad granicę z Ukrainą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz