20 lut 2013

Podniesienie gotowości Centralnego Okręgu Wojskowego

Na polecenie ministra obrony Rosji generała Siergieja Szojgu, rozpoczęło się "niezapowiedziane sprawdzenie gotowości bojowej" Centralnego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej.

Jak podaje agencja Itar-Tass, w komunikacie z 19.02, Sztab Generalny prowadzi kompleks przedsięwzięć dotyczących niezapowiedzianego sprawdzenia gotowości i skuteczności bojowej związków taktycznych i oddziałów Centralnego Okręgu Wojskowego. Jest to jeden z czterech okręgów wojskowych w Rosji obok Zachodniego, Południowego i Wschodniego. Tworzą one połączone dowództwa strategiczne, podlegają im wszystkie jednostki wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki stacjonujące na ich obszarze.

Prowadzone na szeroką skalę sprawdzenie ma na celu ocenę wzajemnego współdziałania organów kierowania w szczególnych warunkach, a także jakości funkcjonowania w realnej sytuacji wszystkich ogniw kierowania wojskami i uzbrojeniem.

Ministerstwo poinformowało że w trakcie prowadzonych ćwiczeń, Połączone Dowództwo Strategiczne "Centrum" a także związki taktycznych i oddziały stacjonujące na terytorium okręgu były wprowadzone na wyższy stopień gotowości bojowej z wyjściem szeregu związków i jednostek wojskowych w wyznaczone rejony i poligony okręgu. Związki te i jednostki wykonały wielokilometrowe marsze sposobem kombinowanym transportem kolejowym i własnym.

W trakcie praktycznych działań wojsk okręgu, Sztab Generalny ocenia się poziom przygotowania kadry dowódczej okręgu w kierowaniu wojskami na tle stale zmieniającej się sytuacji operacyjno-taktycznej. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest niezapowiedziana kontrola zdolności dowództwa okręgu do organizowania współdziałania i bojowego użycia różnorodnych zgrupowań wojsk na zadanych kierunkach operacyjno-strategicznych. W tym celu zaangażowane zostały związki i jednostki wojskowe wszystkich rodzajów wojsk i rodzajów sił zbrojnych stacjonujących na terenie okręgu.

W praktycznych działaniach uczestniczy około 7 tys. żołnierzy, kilkaset jednostek techniki wojskowej i około 40 samolotów różnego typu.

Jak podkreślono w ministerstwie, niespodziewane sprawdzenie gotowości bojowej i  zdolności wojsk na taką skalę, jest prowadzone po raz pierwszy od 20 lat.

Decyzją ministra obrony, generała armii Siergieja Szojgu, podobne przedsięwzięcia będą prowadzone regularnie również w przyszłości - dodano w ministerstwie.

Rosyjscy internauci na blogach militarnych dodają że takie niezapowiedziane kontrole były prowadzone wcześniej choć na mniejszą skalę - na szczeblu brygad, przed wojną w Czeczenii i w 2008 roku przed wojną z Gruzją.

 W ramach przedsięwzięcia,18 lutego wieczorem, do Czelabińska przerzucono za pomocą samolotów Ił-76 pierwszy rzut około 400 żołnierzy ze sprzętem brygady desantowo-szturmowej z Uljanowska. Następna partia desantowców miała przybyć w nocy. Rano mieli przegrupować się własnym transportem na nowy poligon koło Czebarkułu gdzie 15 lutego upadł jeden z fragmentów dużego meteoru. Jednak władze twierdzą że oba wydarzenia nie mają ze sobą związku. Poligon znajduje się 6 km od jeziora Czebarkuł w które prawdopodobnie wpadł jeden z odłamków meteoru i 11 km od składnicy złota i kamieni szlachetnych Gosbanku.

Wybuch meteoru wywołał panikę wśród mieszkańców Czelabińska i spowodował obrażenia około 1100 osób. W rejonie Czelabińska znajduje się wiele strategicznych instalacji wojskowych i przemysłowych. Między innymi zakłady przetwarzania plutonu Czelabińsk-65 i składy broni jądrowej oraz zakład produkujący strategiczne rakiety balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych - Złatmasz w m. Złataust, i Państwowe Centrum Rakietowe im. Makiejewa. Produkowane tam sa rakiety RSM-54 Siniewa, w kodzie NATO - SS-N-23 Skiff. W pobliskiej miejscowości Miass - funkcjonuje jeden z największych rosyjskich ośrodków zajmujący się rozwojem systemów  rakietowych i technologii kosmicznych. Nowa 12 głowicowa rakieta Łainer - następca Siniewy, opracowana w tym centrum ma być niewrażliwa na amerykańskie systemy obrony antyrakietowej. Pocisk ma prawdopodobnie wykorzystywać głowice ważące po około 130kg, o mocy 75 do 150 kiloton każda.

W miejscowości Oziersk (Czelabińsk-65) w 1957 roku miała miejsce największa do czasu Czernobyla katastrofa jadrowa na świecie, w wyniku której skażone zostało ponad 39 tys. km² terenu, ewakuowano 22 miejscowości wiele osób zmarło w wyniku chorób związanych z podwyższonym promieniowaniem. W innym wypadku w 1964 roku napromieniowaniu uległo ponad 400 tys. osób gdy wiatr podniósł pył z wyschniętego jeziora Karaczaj w którym wcześniej przechowywane był odpady radioaktywne.


Minister - generał armii Siergiej Szojgu, z pochodzenia Tuwin, (w języku Komi Szojgu oznacza "dół pełen trupów"), początkowo pracował w firmach budowlanych. Członek aparatu komunistycznego od 1988 roku.  We władzach Rosji pełnił różne funkcje od 1990 roku. Wielu uważa że jest szykowany na następcę W. Putina. 10 kwietnia 2010 roku był na miejscu tragedii polskiego samolotu rządowego Tu-154M w Smoleńsku jako minister d/s Sytuacji nadzwyczajnych z W. Putinem a następnie był wiceprzewodniczącym komisji badającej katastrofę. Po powodzi w rejonie Saratowa w kwietniu 2012 roku w której zginęło kikaset osób z powodu celowego otwarcia tamy bez ostrzeżenia ludności przez władze, został przeniesiony na urząd gubernatora obwodu moskiewskiego. Dokładna ilość zabitych nie jest znana ponieważ władze ukrywały liczbę ofiar a zwłoki ludzkie były przechowywane w samochodach - chłodniach do przewozu mięsa.

Więcej o S. Szojgu można przeczytać tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz