21 sty 2014

Serią z Polski

* Komercyjne wydobycie w Polsce gazu łupkowego raczej nie rozpocznie się w tym roku i trudno jest przewidzieć, czy dojdzie do niego w 2015 r., czy jeszcze później – uważa Sławomir Brodziński, nowy wiceszef resortu środowiska i główny geolog kraju, z którym rozmawiał „Dziennik Gazeta Prawna”.

* Armia zbuduje w tym roku Centrum Operacji Cybernetycznych, specjalny ośrodek do ochrony przed atakiem na wojskowe sieci teleinformatyczne.  Struktura i zadania przyszłego centrum otacza tajemnica, jej celem  ma być ochrona cyberprzestrzeni w strukturach sił zbrojnych.
COC ma wykorzystywać doświadczenia stworzonego w zeszłym roku Narodowego Centrum Kryptologii i współdziałać  z Inspektoratem Systemów Informacyjnych MON.

*  Sejm uchwalił 10.01.2014 ustawę dopuszczającą działania uzbrojonych formacji zagranicznych sił i służb w tym spoza UE i NATO w działaniach na terenie Polski. Podczas wspólnych operacji w Polsce zagraniczni funkcjonariusze i pracownicy będą podlegać ochronie prawnej przewidzianej dla polskich funkcjonariuszy. Ustawa przyznaje im prawo do noszenia własnych mundurów służbowych, a także wwozu i posiadania broni palnej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego. Mogą oni zostać wezwani przez  szefa MSW, BOR, policji, lub Straży Granicznej. Chodzi o wspólne z polskimi policjantami, pogranicznikami i funkcjonariuszami BOR patrole i innego rodzaju działania w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości, działania podejmowane w celu ochrony porządku w razie zgromadzeń publicznych i imprez masowych i poważnych wypadków. Ustawa daje np. rosyjskiej służbie specjalnej FSB możliwość ochrony rządu PO/PSL, osobiście premiera Tuska lub prezydenta Komorowskiego przed demonstracją Polaków w Warszawie. Dotychczas, poza okresem komunistycznym, nie zdarzył się rząd w Polsce, który by nie ufał swoim służbom złożonym z funkcjonariuszy narodowości polskiej.

* Radosław Sikorski podpisał wniosek do MF o wypłatę 30.753 zł ambasadzie FR za szkody podczas Marszu Niepodległości. Swój krok tłumaczył na twitterze "pseudopatriotyzmem".

*  Minister Siemoniak zapowiedział, że MON wystąpi do czterech państw - potencjalnych wykonawców okrętów podwodnych, aby uzyskać wiedzę o potencjalnych ofertach. Są to Francja, Niemcy, Szwecja i Hiszpania.

* W 2014 roku, w ramach reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP planuje się utworzenie Centrum Operacji Cybernetycznych (COC), które będzie odpowiedzialne za dowodzenie przyszłymi Wojskami Cybernetycznymi (Cyber Command). Powstanie także w ramach „Programu rozwoju SZ RP w latach 2013-2022” nowy „Program operacyjny wsparcia kryptograficznego i obrony cyberprzestrzeni”.

* Powołanie przez MSZ własnej formacji, która zamiast BOR zajmie się ochroną placówek dyplomatycznych i budynków resortu - Służby Ochrony i Kontaktu przewiduje projekt autorstwa MSZ.  Do tej pory BOR ochraniał kilkadziesiąt placówek MSZ.  Do zadań nowej służby ma należeć ochrona obiektów MSZ i placówek dyplomatycznych oraz zapewnienie pierwszego kontaktu w relacjach z interesantami placówki zagranicznej.  Nowa formacja ma także m.in. przeprowadzać kontrolę pirotechniczną osób i przesyłek, przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym na terenie placówek, sprawować nadzór nad funkcjonowaniem systemów zabezpieczeń technicznych obiektów MSZ.
Pod ochroną BOR miałyby pozostać placówki najbardziej zagrożone, w tym znajdujące się w sferze działań wojennych.

* Z dniem 1 stycznia 2014 roku Minister Obrony Narodowej upoważnił Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do powierzania żołnierzom zawodowym funkcji dowódców garnizonów oraz zwalniania z tej funkcji za wyjątkiem powierzania pełnienia funkcji dowódcy garnizonu w Garnizonie Miasta Stołecznego Warszawy oraz w garnizonie Sieradz.

* Ok. 24 tys. podoficerów, w tym blisko 5 tys. żołnierzy w służbie czynnej oraz 19 tys. podoficerów rezerwy, którzy mieli stopnie wojskowe starszego plutonowego, sierżanta i starszego sierżanta sztabowego oraz młodszego chorążego sztabowego i chorążego sztabowego zostali mianowani na wyższy istniejący stopień wojskowy. Wiąże się to z likwidacją ich dotychczasowych stopni.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz